ASIAKASTUTKIMUS AVAA TIEN UUDEN TUOTTEEN MARKKINOINTIIN

Keväällä 2017 Siberia oli mielenkiintoisen haasteen edessä. Saman pöydän ääressä istui koko joukko perunan ja kasvisten myyntiin erikoistuneita ammattilaisia Tyrnävältä. Perunakauppa Luonnosta halusi laajentaa tuoteperhettään uutuustuotteella.

Tehokas aikalisä ennen lanseerausta

Siberia ehdotti, että tuoteidentiteettiin ja -lanseeraukseen tähtäävissä toimenpiteissä otettaisiin tehokas aikalisä.

Muutaman kuukauden aikana suunniteltaisiin ja toteutettaisiin tutkimus, joka tarkentaisi asiakaskohderyhmän näkemyksiä ja ajatuksia monipuolisesti.

Ehdotus sai välittömästi vihreää valoa.

Ei lukumääriä vaan tietoa

Siberian ehdotuksesta tutkimus rakennettiin kvalitatiiviseksi: tavoitteeksi asetettiin mahdollisimman seikkaperäinen ja syvällinen tieto. Haastateltavien joukko rajattiin alle kymmeneen.

Siberia vastasi haastattelulomakkeen suunnittelusta, sopi haastattelut ja johti haastattelutilannetta. Haastatteluihin osallistui myös Perunakauppa Luonnostan asiantuntija.

Selkeästi tarpeellinen toimenpide

Siberia analysoi haastattelut ja teki niistä yhteenvedon.

Saadut tulokset vahvistivat tiettyjä oletuksia uuden tuotteen vastaanotosta ja kohderyhmän toimintatavoista. Samalla tutkimus toi mukanaan uutta tietoa, joilla on ollut vaikutusta niin tuotteen kehittämisessä kuin sen lanseerauksen suunnittelussa.

Tutkimus Tekesin rahoituksella

Asiakastutkimuksen rahoitukseen haettiin Tekesin innovaatioseteliä.

Siberia on yksi niistä asiantuntijaorganisaatioista, joiden asiakkaat voivat hyödyntää Tekesin muun muassa markkinoinnin, kansainvälistymisen ja tuotekehitykseen myönnettävää Innovaatioseteli-rahoitusta.