Helenatuote, internetsivut

Liikelahjoihin ja henkilökuntatuotteisiin erikoistunut Helenatuote tunnettaan erinomaisesta asiakaspalvelustaan, kotimaisista tuotteistaan sekä omasta suunnittelustaan ja tuotteistaan.

Kun Siberia aloitti yhteistyön Helenatuotteen kanssa uudistaakseen yrityksen internetsivut, oli selvä, mitkä asiat nousisivat keskiöön uudessa sivustossa.

 

Uusi sivusto on raikas ja luonnonläheinen visuaalinen elämys, jossa Helenatuote esittelee monipuolisesti työtään, tuotteitaan ja arvojaan.

Visuaalisuutta vahvistaakseen Siberia loi yritykselle uuden, eheän kuvakonseptin, jota Helenatuote voi hyödyntää nettisivujensa lisäksi laajasti myös muussa markkinointiviestinnässään.

 

Sivuston käyttöliittymäsuunnittelun keskiössä on ollut paitsi laaja tuote-esittely myös se, että tuote-esittely toimii erinomaisena kauppapaikkana.

Siberian ehdotuksesta Helenatuotteen pitkäaikaiset asiakkaat ovat päässeet ääneen kertomaan oman käytännönläheisen näkemyksensä yhteistyöstä pohjoisen liikelahja- ja henkilötuoteammattilaisen kanssa.

www.helenatuote.fi