Kinnusen Myllyn jauhot

Jo yli 50 vuotta Kinnusen Mylly on jauhanut pohjoisen omasta viljasta laadukkaat jauhot meille pohjoisen leipureille – kotitalouksiin sekä leipomoihin. Tämä utajärvinen mylly onkin pohjoisen ja itäisen Suomen selkeä ykkönen: tänä päivänä lähes jokainen alueen leipomo käyttää Kinnusen Myllyn jauhoja.

Kun tuli aika miettiä Kinnusen Myllyn arvojen kiteyttämistä uudella tavalla jauhojen viestinnässä ja markkinoinnissa, mylly aloitti yhteistyön Siberian kanssa.

Merkittävä osa kokonaisuuden uudistamista on ollut pakkaussuunnittelu. Uusissa jauhopusseissa on tuotu entistä vahvemmin esille yritykselle tärkeitä arvoja: pohjoisuutta, korkeaa laatua ja perheyrityksen pitkää historiaa. Maanläheisyys ja perinteisyys ovat kunniassaan, samoin kuluttajan selkeä informoiminen.