Lukkaroinen

Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen koki tarpeelliseksi uudistaa visuaalista ilmettään yrityskaupan, Helsingin toimiston avaamisen ja uudenlaisten toimitilajärjestelyiden myötä.

Yrityksen toiveesta uuden logon keskiössä pidettiin edelleen toimiston maineikas nimi.

Logon myötä Siberia uudisti myös yrityksen muun visuaalisen ilmeen. Työn jälki on nähtävissä laajan asiakaskirjepohjavalikoiman lisäksi Lukkaroisen uusilla internetsivuilla, joilla haluttiin entistä selkeämmin tuoda esille toimiston palvelut ja merkittävimmät referenssit.

Uuden ilmeen lanseerauksen yhteydessä järjestettiin asiakas- ja sidosryhmätilaisuus. Siberia osallistui ohjelmasuunnittelun lisäksi tapahtuman järjestelyihin sekä kutsun ja jakotavaran ideointiin ja suunnitteluun.

Lähes 40 vuodessa Pekka Lukkaroisen Ouluun perustamana yhden miehen toimisto on kasvanut valtakunnalliseksi, noin 50 hengen arkkitehtitoimistoksi.