Kiertokaari-tyonayte-vuosikertomuskansi

TARINALLISUUTTA YLI MEDIARAJOJEN

Kiertokaarella on jo vuosia ollut perinteenä nostaa vuosikertomuksessaan esille jokin tietty teema, joka on esiintynyt vuosikertomuksen sivuilla pääsääntöisesti visuaalisena toteutuksena.

Siberia ehdotti Kiertokaarelle teeman suunnitteluun ja toteutukseen toisenlaista lähestymistapaa: teema tarinallistettaisiin mielenkiintoisten ja teemaa eri näkökulmista avaavien tarinoiden kautta.

Vahvan viestinnällisen otteen lisäksi tarinallistamista puoltanut perustelumme oli markkinointiviestintään sijoitettujen panostusten tehokas hyödyntäminen. Mielenkiintoinen teema ei jää vain yksittäisen, suhteellisen vähälevikkisen median suojiin. Sen sijaan tarinoita on mahdollsta hyödyntää monipuolisesti myös muissa medioissa, erityisesti nettisivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Vuoden 2017 teemaksi valittiin ehdotuksestamme biokaasu. Yksi Kiertokaaren kuluneen vuoden merkittävimmistä investoinneista oli biokaasun puhdistuslaitoksen ja biokaasun liikennejakeluaseman valmistuminen.

Siberian haastateltaviksi valikoitui kolme henkilöä, joista jokaisella on erilaisen kiinnostava näkökulma Ruskon biokaasun tuottamiseen ja hyödyntämiseen.

Kiertokaari-tyonayte-vuosikertomussisus2